ผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้าน

คนไร้บ้านในกรุงมีปัญหาจิตเวช-อันตรายต่อสังคม เร่งวางระบบดูแล

สสส.เผยคนไทย 3 หมื่นราย เป็นคนไร้บ้าน  30% ของคนไร้บ้านในเมืองหลวง มีปัญหาสุขภาพจิตรุนแรง เป็นอันตรายต่อสังคม 50% เข้าไม่ถึงบริการสาธารณสุข จับมือ 6 ห […]