ผู้ป่วยเอชไอวี

กรมควบคุมโรค ชงทุกรพ.จ่ายยาต้านเอชไอวี 6 เดือน ลดแออัดช่วง โควิด19

โควิด19 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนให้โรงพยาบาลทุกแห่งจ่ายยาต้านไวรัสเอชไอวีรวดเดียว 6 เดือน เพื่อลดความแออัดภายในโรงพยาบาล

ผู้ป่วยเอชไอวี น้อยใจโรงพยาบาลไม่ช่วยพ้อ“กูไม่เอาแล้วยา กูจะกลับไปตายที่บ้าน” ตัดสินใจผูกคอดับ

ผู้ป่วยเอชไอวี น้อยใจโรงพยาบาลไม่ช่วยพ้อ“กูไม่เอาแล้วยา กูจะกลับไปตายที่บ้าน” ตัดสินใจผูกคอดับ