ผู้ป่วยไวรัส

เยอรมนี ยืนยัน ผู้ป่วยไวรัส โควิด19 เสียชีวิตแล้ว 2 รายแรก!!

9 มี.ค. เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นประเทศเยอรมนีออกมาชี้แจง ยืนยันเมื่อวันจันทร์ 9 มี.ค. ผู้ป่วยที่ติดเชื้อ ไวรัส โควิด19 2 รายแรก เสียชีวิตลงแล้ว