ผู้ผลิตรถยนต์

Tesla แซงหน้า Toyota ขึ้นแท่นผู้ผลิตรถยนต์ มีมูลค่าตามราคาตลาดมากที่สุดในโลก

ตลาดรถยนต์คึกคัก หลัง Tesla แซงหน้า Toyota ขึ้นแท่นผู้ผลิตรถยนต์ มีมูลค่าตามราคาตลาดมากที่สุดในโลก