ผู้พิการซ้ำซ้อน

“เทพไท” แนะรัฐบาล เยียวยา 3,000 บาท กลุ่มผู้พิการซ้ำซ้อนเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น!

เยียวยา 3,000 บาท วันที่ 22 มิถุนายน 2563 นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง มาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการ