ผู้พิพากาษา

หมู่อาร์ม ท้อใจโพสต์คิดถึง ผู้พิพากษาคณากร ชาวเน็ตหวั่นคิดสิ้น

หมู่อาร์ม หรือ สิบเอก ณรงค์ชัย อินทรกวี นายทหารที่ออกมาเปิดโปงปัญหาทุจริตเบี้ยเลี้ยงภายในกรมสรรพาวุธทหารบก จนทำให้ถูกผู้บังคับบัญชาข่มขู่ คุกคามเอาชีวิต