ผู้มีเงินได้

กรมสรรพาการ เตือนผู้มีเงินได้รีบ ยื่นภาษี ภายในสิ้นเดือนส.ค.นี้

ยื่นภาษี — นายสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ในสถานการณ์การแพร่ระบาด