ผู้ว่าการจังหวัดลำปาง

ชื่นชม ผู้ว่าฯลำปาง ลงพื้นที่ จนลำปางไร้ผู้ติดเชื้อ โควิด-19

ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ควบคุมสถานการณ์ต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ทั้งไฟป่า และสกัดกันการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19