ผู้ว่าเชียงใหม่

เดือด! “หมอหม่อง” ชี้ โควิดเชียงใหม่ เลวร้ายมาก ลั่นบทบาทผู้นำ ใส่ใจ แก้ปัญหาอย่างจริงจัง

เดือด! “หมอหม่อง” ชี้ โควิดเชียงใหม่ เลวร้ายมาก เตียงเต็ม เตียงไม่พอ หมอพยาบาลเหนื่อยล้ากันหมด ลั่นบทบาทผู้นำ ใส่ใจ แก้ปัญหาอย่างจริงจัง