ผู้สมัครนายกฯ

“ธนาธร” ชี้! สังคมไทยแย่เกินไปแล้ว ขอต่างคนต่างรณรงค์ อย่ามาระรานกัน คือวิถีประชาธิปไตย

ธนาธร ชี้! สังคมไทยแย่เกินไปแล้ว ลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครนายกฯ อบจ.สกลนคร หาเสียง กล่าวตอนหนึ่งว่า ต่างคนต่างรณรงค์ไม่ต้องระรานกัน นี่คือวิถี