ผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน

เปิดวิธีตรวจสอบสิทธิ์ และใช้สิทธิ์ เราชนะ ผ่านบัตรประชาชน สำหรับผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน

เฟสบุ๊กเพจ เราชนะ ได้โพสต์สรุปไทมไลน์ของกลุ่มใช้สิทธิ์เราชนะผ่านบัตรประชาชน ที่ลงทะเบียน 22 ก.พ.- 5 มี.ค.64 โดยผู้ที่ลงทะเบียน