ผ่อนปรน เฟส5

ส่อง 22 มาตรการ! เปิดผับ บาร์ แต่ห้ามมาเกิน 5 คน – ห้ามเดิน – ห้ามใช้เสียง อยู่บ้านไหมล่ะ

เปิดร่าง 22 มาตรการ หากผ่อนปรน เฟส5 วันที่ 1 ก.ค.นี้ ถ้าเปิดผับ บาร์ สถานบันเทิง “ห้ามมาเกิน 5 คน”, “ห้ามเดินไปมา”, “ห้ามใช้เสียงดัง”