ผ่านแชท

Skype ส่งเงินหากันผ่านแชทได้แล้ว

Skype ส่งเงินหากันผ่านแชทได้แล้ว อีกหนึ่งเทคโนโลยีทางการเงินก็คือการโอนเงินออนไลน์ ที่ปัจจุบันมีแอปฯ อยู่มากมายหลากหลายที่สามารถโอนเงินให้กันได้ผ่านช่ […]