ฝายบ้านบุ่งผลำ

กรมชลประทาน เผยความคืบหน้างานปรับปรุงฝายบ้านบุ่งผลำ จ.พิษณุโลก

กรมชลประทาน เดินหน้าปรับปรุงฝายบ้านบุ่งผลำ พร้อมระบบส่งน้ำ บ้านบุ่งผลำ ตำบลน้ำกุ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก คาดแล้วเสร็จเดือนมิถุนายน