Tag: ฝุ่น

โรงพยาบาล 8 จังหวัดภาคเหนือเร่งจัดพื้นที่ปลอด ฝุ่น รับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง

06 เมษายน 2562

โรงพยาบาล 8 จังหวัดภาคเหนือจัดเตรียมห้องสะอาด พร้อมรองรับผู้ป่วย และกลุ่มเสี่ยงเต็มที่รพ.นครพิงค์จัดพื้นที่ปลอดฝุ่น ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศหอผู้ป่วยหนัก อุตสาหกรรมจังหวัดสนับสนุนเครื่องฟอกอากาศโซนพื้นที่ทั่วไป   นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 ให้สัมภาษณ์ว่า ได้รับมอบหมายจาก นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/ โรงพยาบาลทั่วไป 8 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อติดตามการดำเนินงานดูแลสุขภาพประชาชนจากผลกระทบฝุ่นละอองขนาดเล็ก ตามแนวทางของ …

อ่านรายละเอียด

ข่าวแนะนำอื่นๆ