พช.

34 รางวัล! กรมการพัฒนาชุมชน มอบรางวัลประกวดคลิป Check-in ที่นี่ของดี พช.

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดี กรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย มอบรางวัลการประกวดคลิป “Check-in ที่นี่ของดี พช.” ให้ผู้ชนะรวม 34 รางวัล

นนทบุรี จัดมหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน เชิดชูเกียรติคนทำงานด้านพัฒนาชุมชนพร้อมสานต่องานพัฒนาชุมชนในพื้นที่

จังหวัดนนทบุรี จัดมหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน เชิดชูเกียรติคนทำงานด้านพัฒนาชุมชน พร้อมสานต่องานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน