พนักงานราชการเฉพาะกิจ

เช็คที่นี่! 10,000 ตำแหน่ง พนักงานราชการเฉพาะกิจ มีหน่วยงานอะไรบ้าง

พนักงานราชการเฉพาะกิจ — จากกรณีที่คณะรัฐมนตรี หรือครม. มีมติเห็นชอบว่าจากสถานการณ์โควิด19 ครม. เห็นชอบให้มีการจ้าง

สรุปสาระสำคัญ ครม.จ้างงาน 10,000 คน สิทธิประโยชน์ ค่าตอบแทน สัญญากี่ปี

มติที่ประชุม ครม.จ้างงาน 10,000 คน ตำแหน่งพนักงานราชการเฉพาะกิจ รายได้เดือนละ 18,000 บาท ข่าววันนี้ 8 มิ.ย. 64