พยานาค

เผยแหล่งท่องเที่ยวใหม่ พญานาคในช่องหุบเขาน้ำ อันซีนบึงกาฬ ฝาแฝดถ้ำนาคา

เผยแหล่งท่องเที่ยวใหม่ พญานาคในช่องหุบเขาน้ำ คล้ายกับส่วนหัวและลำตัวของพญานาคทอดยาวอยู่ในแอ่งน้ำ ฝาแฝดถ้ำนาคา อุทยานแห่งชาติภูลังกา