พระตั้ว

พระลงนะหน้าทอง ล่องหนหลังเกิดเรื่อง ปัดเป็นจอมขมังเวทย์ อ้างทำเล่นให้โยมเพื่อนสาว

พระลงนะหน้าทอง ล่องหนหลังเกิดเรื่อง เผยอยู่วัดเดียวกับพระล้อมวงกินหมูกระทะ ปัดเป็นจอมขมังเวทย์ อ้างทำเล่นให้โยมเพื่อนสาว