พระบรมราชินีนาถ

สมเด็จพันปีหลวง พระราชทาน ชุดป้องกันโควิด ให้รพ.ประจำจังหวัด 76 จังหวัด

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทาน ชุดป้องกันโควิด ให้แก่โรงพยาบาลประจำจังหวัด 76 จังหวัด