พระบรมราชโองการ

พระบรมราชโองการ ประกาศนโยบาย และ แผนระดับชาติ ว่าด้วย “ความมั่นคง”

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ. อาชวินทร์ เศวตเศรนี พ้นจากราชการ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ “พล.อ. อาชวินทร์ เศวตเศรนี” พ้นจากนายทหารราชองครักษ์พิเศษ

โปรดเกล้าฯ ปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ 21 ต.ค.

โปรดเกล้าฯ ปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ 21 ต.ค.วันนี้ (18 ต.ค.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ พระราชกฤษฎีกาปิดประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ.2562

โปรดเกล้าฯ “สมเด็จธงชัย” เป็นกรรมการ มหาเถรสมาคม

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้มีการเผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งกรรมการ มหาเถรสมาคม ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ […]

โปรดเกล้าฯผู้นำฝ่ายค้าน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ “หัวหน้าพรรคเพื่อไทย” เป็นผู้นำฝ่ายค้าน เมื่อวันที่ 21 ส.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ปร […]