พระมหาชนก

คำสอนในพระราชนิพนธ์ ร.9

“หนังสือเป็นการสะสมความรู้และทุกสิ่งทุกอย่าง ที่มนุษย์ได้สร้างมาทำมาคิดมาแต่โบราณกาล จนทุกวันนี้ หนังสือจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ เป็นคล้าย ๆ ธนาคารความรู้แ […]

ถอดรหัส 9 วิธีฟื้นฟูชาติในละครพระมหาชนก

จากตอนหนึ่งในพระราชนิพนธ์ พระมหาชนก ทรงทอดพระเนตรเห็นต้นมะม่วงที่มีผลรสดี ถูกข้าราชบริพารดึงทึ้งจนโค่นล้ม พระองค์จึงเห็นถึงสัจธรรมข้อหนึ่งของชีวิตว่า […]