พระราชกฤษฎีกา

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศพ.ร.ฎ. ลดภาษีสำหรับที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ฉบับ 2 ลดภาษี ร้อยละ 90

เมื่อวันที่ 31 มกราคม ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564

พระราชกฤษฎีกา โปรดเกล้าฯ พระราชทานอภัยโทษ ให้โอกาสผู้ต้องราชทัณฑ์ กลับตัวเป็นคนดี

ประกาศแล้ว พระราชกฤษฎีกา พระราชทานอภัยโทษ แก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ เพื่อให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านั้นกลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดี

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนในท้องที่ 11 เขต 1 อำเภอ

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่เขตบางซื่อ เขตดุสิต เขตพระนคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ พระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกา ลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ. ๒๕๖๓ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี

รัฐยอมสูญเงิน 36,000 ล้าน! ครม. เห็นชอบลด ภาษีที่ดิน 90%

ภาษีที่ดิน นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 คณะรัฐมนตรี

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ กำหนดหน่วยงาน-กิจการ ไม่อยู่ภายใต้บังคับ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานและกิจการที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่อยู่ภายใต้บังคับ แห่งพระราชบัญญัติ

ราชกิจจานุเบกษา พระบรมราชโองการ ถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ตำบลเขาพระงาม

18 มค. 63 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกา ถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ

โปรดเกล้าฯ พระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งส.ส.ขอนแก่น เขต 7

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกา ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 7 แทนตำแหน่งที่ว่าง

โปรดเกล้าฯ ปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ 21 ต.ค.

โปรดเกล้าฯ ปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ 21 ต.ค.วันนี้ (18 ต.ค.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ พระราชกฤษฎีกาปิดประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ.2562

พระราชกฤษฎีกา ถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

พระราชกฤษฎีกา วันนี้ (15 ต.ค.) เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชกฤษฎีกา ถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน