พระราชกฤษฎีกา

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ กำหนดหน่วยงาน-กิจการ ไม่อยู่ภายใต้บังคับ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานและกิจการที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่อยู่ภายใต้บังคับ แห่งพระราชบัญญัติ

ราชกิจจานุเบกษา พระบรมราชโองการ ถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ตำบลเขาพระงาม

18 มค. 63 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกา ถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ

โปรดเกล้าฯ พระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งส.ส.ขอนแก่น เขต 7

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกา ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 7 แทนตำแหน่งที่ว่าง

โปรดเกล้าฯ ปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ 21 ต.ค.

โปรดเกล้าฯ ปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ 21 ต.ค.วันนี้ (18 ต.ค.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ พระราชกฤษฎีกาปิดประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ.2562

พระราชกฤษฎีกา ถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

พระราชกฤษฎีกา วันนี้ (15 ต.ค.) เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชกฤษฎีกา ถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน