พระราชดำริ

นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการ นครศรีธรรมราช ติดตามโครงการบรรเทาอุทกภัย

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้าง

โครงการแก้มลิงบึงหนองบอน บรรเทาน้ำท่วมกรุงเทพฯ ตามพระราชดำริ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงได้รับการยกย่องในพระอัจฉริยะภาพด้านอุทกศาสตร์ โดยมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการมากมายเพื่อแก้ไขปั […]

โครงการแกล้งดิน ตามแนวพระราชดำริ (ปัญหาดินเปรี้ยว)

“แกล้งดิน” โครงการในพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่แก้ปัญหาดินเปรี้ยวได้สำเร็จและยั่งยืน นำพาความผาสุขมาสู่เกษตรกร

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จากวิกฤติพื้นที่การเกษตรเสื่อมโทรม ใน ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา แต่ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทร […]

กฟภ. – จ.สุโขทัย ร่วมไถ่ชีวิตโคกระบือถวายเป็นพระราชกุศลตามแนวพระราชดำริ ร.9

นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไถ่ชีวิตโค-กระบือ ถวายเป็นพระราชกุศลตามแนวพร […]