พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์

ในหลวง พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ 128 ล้านแก่เรือนจำและ รพ.แม่ข่าย

ในหลวง —- กรมราชทัณฑ์​ออกเอกสารข่าว โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เกิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณ