พระราชทานบัตรอวยพร 2562

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานบัตรอวยพร ประจำปีพุทธศักราช 2562

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานบัตรอวยพร ประจำปีพุทธศักราช 2562 แก่ปวงชนชาวไทย บัตรอวยพรมีพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 9 พระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่ห […]