พระราชทานปริญญาบัตร

ทำไม ร.9 ทรงพระราชทานปริญญาบัตร ด้วยพระองค์เอง

ตลอดระยะเวลาตลอด 7 ทศวรรษ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาเป็นอันดับต้น ๆ ทรงมีพระประสงค์ให้ประชาชนมีความรู้ เพราะถ้ […]

จุฬาฯ ชวน #NoGift ของขวัญให้บัณฑิตไม่สร้างภาระแก่โลก

ใกล้ถึงพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งจะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 4 และวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2 […]