พระราชทานยศ

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ กรองทอง สิริวชิรภักดิ์ เป็นพันตรีหญิง และทหารอีก 6 นาย

กรองทอง สิริวชิรภักดิ์ — เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศ

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ วราภรณ์ สิริวชิรภักดิ์ เป็นพันโทหญิง และฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตรอีก 6 นาย

วราภรณ์ สิริวชิรภักดิ์ — เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ พันโทหญิง สังวาลย์ สิริวชิรภักดิ์ และนายทหารอีก 7 นาย

สังวาลย์ สิริวชิรภักดิ์ —- เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศ

ปูนบำเหน็จพิเศษ 7 ขั้น รับพระราชทานยศ “พล.อ.ท.” เกริกเกียรติ สุวรรณโน

ติดตามชมรายการ “Bright News Headline” ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 19.00 – 19.45 น. และ เวลา 20.00 – 20.15 น. ทางช่อง Bright TV กดหมายเ […]