พระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชกระแสขอบใจทุกฝ่าย ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงชื่นชมโสมนัสอย่างยิ่งที่การ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้สำเร็จลุล่วงอย่างงดงามสมพระเกียรติ ทรงมีพระบรมราชกระแสขอบใจและชมเช […]

สธ.ประชุมทางไกล จัดทีมแพทย์ดูแลประชาชนช่วงพระราชพิธีฯ

สธ. ประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอผู้บริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จัดทีมแพทย์ 271 ทีม พร้อมทีมกู้ชีพ ปฐมพยาบาล จิตอาสา ร่วมดูแลสุขภาพประชาชนในงานพระราชพิธ […]