พระราชพิธีพืช

วันพืชมงคล 2563 พิธีแรกนาขวัญ สำคัญอย่างไร ประวัติความเป็นมา

วันพืชมงคล เป็นวันหยุดของใครหลายคน ซึ่งเชื่อว่าเราทุกคนคงรู้จักและเคยได้ยินเกี่ยวกับ วันพืชมงคล หรือ พิธีแรกนาขวัญ