พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

ก.เกษตรฯ จัดพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อน ‘พืชมงคล’

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริย์ องค์พระพิรุณทรงนาค และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวง ก่อนพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 2562    […]

พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ : เขย่าข่าวเข้ม 12-05-60

บรรยากาศวันพืชมงคลที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนินไปเป็นองค์ประธานในการประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจร […]