พระองค์โสม

แถลงสำนักพระราชวัง “พระองค์โสม” เสด็จประทับ รพ.จุฬาฯ

เมื่อเวลา 02.00 น. วันที่ 2 ก.ย.2561 สำนักพระราชวัง ได้ออกแถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็ […]