พระอาทิตย์ทรงกลด

เกิดปรากฏการณ์พระอาทิตย์ทรงกลด ทั่วท้องฟ้าประเทศไทย

ฮือฮา! ปรากฏการณ์ ‘พระอาทิตย์ทรงกลด’ เหนือท้องฟ้าหลายพื้นที่ทั่วไทย ในช่วงเวลา 12.05 น.ระหว่างพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  พุทธศักราช 2562 ประช […]

สวยงามสมพระเกียรติ! พระเมรุมาศจำลอง จ.เชียงใหม่-นครสวรรค์

การก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองช่วงนี้มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 100 เปอร์เซนต์เป็นจังหวัดแรก ซึ่งในวันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ไปตรวจความเรียบร้อย และติดตามการปรับภูมิทัศน์โดยรอบให้สวยงามสมพระเกียรติ