พระเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงชื่นชมการทำงานรัฐบาล แก้โควิด-19

โฆษกรัฐบาล เผย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีกระแสพระราชดำรัสชื่นชมการทำงานของรัฐบาล ทำงานอย่างหนัก แก้โควิด-19 ดีขึ้น

พระเจ้าอยู่หัว พระราชทานภาพงานออกพระเมรุมาศถวายพระเพลิงพระบรมศพ

พระบรมฉายาลักษณ์พระราชทาน   สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช