พระเมรุมาศ ร.9

พิธีบวงสรวงและรื้อถอนพระเมรุมาศ

วันนี้ มีการจัดพิีธีทำบุญตักบาตร อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9 รวมถึงพิธีบวงสรวงและรื้อถอนพระเมรุมาศ

ปรับเวลาเข้าชมพระเมรุมาศ 6โมงเช้า

ปรับเวลาให้ประชาชนเข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศ ตั้งแต่ 6.00 น. เริ่มเช้านี้วันแรก (21พ.ย.) เปิดจุดคัดกรองตี 5  หลังยอดรวม 18 วัน 1.3 ล้าน คน