พระแก้วมรกต

ในหลวง พระราชินี เสด็จฯทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูฝน พระแก้วมรกต

ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ พร้อมด้วยกรมหลวงราชสาริณีฯ ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูฝน พระแก้วมรกต ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

ในหลวง – พระราชินี เสด็จฯทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาว พระแก้วมรกต

ในหลวง – พระราชินี เสด็จทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเป็นฤดูหนาว และพิธีเททองหล่อเหรียญพระพุทธบุษยรัตนจักรพรรดิพิมลมณีมัย