พระโคเสี่ยงทาย

พระโคเสี่ยงทาย กิน “น้ำ หญ้า เหล้า” น้ำท่าจะบริบูรณ์ -เศรษฐกิจรุ่งเรือง

พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปี 2561 พระยาแรกนาได้เสี่ยงทายหยิบผ้านุ่งแต่งกาย หยิบได้ผ้า 6 คืบ และการเสี่ยงทายของกิน 7 สิ่งที่ตั้งเลี้ยงพระโค ผลเสี่ยงทาย พระโคกินน้ำ หญ้า และเหล้า