พล.อ.สมเจตน์

สมเจตน์ ไม่เห็นด้วยสภาร่างรัฐธรรมนูญ ร่างรธน.ใหม่ทั้งฉบับ

พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) กล่าวถึงข้อเสนอให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) มาร่างรัฐธรรมใหม่ ทั้งฉบับ ว่า