พัฒนาพื้นที่

งดงามไม่เปลี่ยนแปลง! ชมความงามอาคารสถานีรถไฟพิจิตรสร้างในสมัย ร.5

สถานีรถไฟพิจิตร อาคารเก่าแก่สร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 ติดอันดับ 1 ใน 10 สถานีรถไฟที่สวยที่สุดในประเทศ ด้านผู้ว่าฯ จ.พิจิตร เตรียมผลักดันพัฒนาถนน สร้างความสะอาด และสร้างตลาดชุมชนหลังสถานีต้อนรับนักท่องเที่ยว