พิธีบรรพชา-อุปสมบท

บวชภาคฤดูร้อน! ชาวพะเยา บรรพชา-อุปสมบท ถวายพระเทพฯ

บวชภาคฤดูร้อน! ชาวพะเยา จัดพิธีบรรพชา-อุปสมบท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครอบ 63 พรรษา ขบวนแห่น […]