พิธีพลีกรรม

กทม. จัดพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ และเชิญคนโทน้ำเก็บร่วม 76 จังหวัด

กทม. จัดพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ และเชิญคนโทน้ำศักดิ์สิทธิ์เก็บรักษา ณ กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับคนโทน้ำศักดิ์สิทธิ์จาก 76 จังหวัดทั่วประเทศ รอประกอบ […]

ทรท.ถ่ายทอดสดพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั่วประเทศ

พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั่วประเทศ โดยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ (ทรท.) ถ่ายทอดสดให้ประชาชนรับชมทั่วประเทศ พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศัก […]

ผู้ว่าฯ กทม.นำซักซ้อมเสมือนจริง พิธีพลีกรรม ตักน้ำศักดิ์สิทธิ์

ผู้ว่า กทม. นำผู้บริหาร กทม. ซักซ้อมเสมือนจริง พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ และอัญเชิญคนโทน้ำศักดิ์สิทธิ์ กทม. เตรียมความพร้อมพระราชพิธีพระบรมราชาภิเ […]