Tag: พิธีพลีกรรม

กทม. จัดพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ และเชิญคนโทน้ำเก็บร่วม 76 จังหวัด

12 เมษายน 2562

กทม. จัดพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ และเชิญคนโทน้ำศักดิ์สิทธิ์เก็บรักษา ณ กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับคนโทน้ำศักดิ์สิทธิ์จาก 76 จังหวัดทั่วประเทศ รอประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษกรวม วันที่ 18 เม.ย.นี้ เมื่อวันที่ 12 เม.ย. 62 เวลา 13.30 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ของกรุงเทพมหานคร  สำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และเชิญคนโทน้ำศักดิ์สิทธิ์ จากหอศาสตราคม ในพระบรมมหาราชวัง ไปเก็บรักษา ณ ห้องดอกแก้ว กระทรวงมหาดไทย เวลา 13.00 น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ พร้อมประพรมน้ำพระพุทธมนต์โดยรอบ …

อ่านรายละเอียด

ข่าวแนะนำอื่นๆ