พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เยี่ยมชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ได้โพสต์ภาพ พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เดินทางไปเยี่ยมชมการจัดแสดงโบราณวัตถุ