พิสูจน์

มูลนิธิพระคชบาล ยื่นหนังสือถึง “วิษณุ” แก้ปัญหาคนเลี้ยงช้าง

นาย อิทธิพันธ์ ขาวละมัย เลขาธิการมูลนิธิพระคชบาล ยื่นหนังสือถึง “วิษณุ” แก้ปัญหาคนเลี้ยงช้าง