พื้นที่ขาดแคลนน้ำ

กรมชลประทาน เร่งสำรวจโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโป่งจ้อ เชียงใหม่ เพื่อบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำในพื้นที่

หลายพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ เริ่มประสบปัญหาน้ำน้อย กรมชลประทาน เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือ พร้อมพัฒนาปรับปรุงระบบชลประทาน