พ้นสภาพรัฐวิสาหกิจ

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ การบินไทย สิ้นสภาพแล้ว

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศนายทะเบียนที่ ๑/๒๕๖๓เรื่อง สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ การบินไทย สิ้นสภาพ ตามที่นายทะเบียนได้รับจดทะเบียนสหภาพแรงงาน