พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 1 เดือน

เตรียมให้ ครม.ฟันอาทิตย์หน้า! ศบค.มีมติจะขอ ครม.ต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 1 เดือน

ศบค.มีมติจะขอ คณะรัฐมนตรี ต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 1 เดือนยาวสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2563 โดยเตรียมให้ คณะรัฐมนตรี ฟันธงอาทิตย์หน้า