พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพ

พรรคการเมือง” หนุนรื้อระบบประกันสุขภาพใหม่

เสวนา “หลักประกันสุขภาพ” ภาคปชช.หนุนรัฐบาลชุดใหม่ รวม 3 กองทุน-ปรับระบบซื้อยา ด้าน “พรรคการเมือง” เห็นด้วยปรับมาตรฐานการรักษา […]

เวทีประชาพิจารณ์ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพป่วน (มีคลิป)

เวทีประชาพิจารณ์แก้ไข พรบ.หลักประกันสุขภาพป่วน เกิดการกระทบกระทั่งระหว่างกลุ่มคัดค้าน และเจ้าหน้าที่ หลังกลุ่มรักสุขภาพไม่พอใจการแก้ไข โดยระบุว่า ไม่ได้แก่ปัญหาหลักสุขภาพอย่างตรงจุด โดยเฉพาะการลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงระบบประกันสุขภาพของประชาชน