ฟาวิพิราเวียร์

ไทยจ่อนำเข้าวัตถุดิบ ฟาวิพิราเวียร์ ผลิตยาต้าน โควิด-19

องค์การเภสัชกรรม ได้ติดต่อจัดซื้อส่วนผสมยาต้านไวรัสจากจีน เพื่อนำมาผลิตยาฟาวิพิราเวียร์สำหรับรักษาผู้ติดเชื้อไวรัส โควิด-19

‘ฟาวิพิราเวียร์’ ยาต้านโควิด-19 จากญี่ปุ่น ถึงไทยแล้ว เตรียมกระจายให้รพ.

องค์การเภสัชกรรม จัดซื้อยา ฟาวิพิราเวียร์ จากประเทศญี่ปุ่นจำนวน 40,000 เม็ด มาถึงไทยเรียบร้อยแล้ว เตรียมจัดส่งให้โรงพยาบาล

อินโดนีเซีย เตรียมแจกยาต้านไวรัสโควิด 3 ล้านเม็ด พร้อม ฟาวิพิราเวียร์ อีก 2 ล้านเม็ด

อินโดนีเซีย ประกาศการแจกจ่ายยาคลอโรควีน จำนวน 3 ล้านเม็ด และกำลังดำเนินการสั่งยาฟาวิพิราเวียร์ อีก 2 ล้านเม็ด เพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อไวรัส โควิด-19

จีน แถลง “ฟาวิพิราเวียร์” ช่วยรักษาเชื้อไวรัส โควิด19 ได้ อนุมัติการผลิตแล้ว!

ผู้อำนวยการศูนย์การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติจัน (CNCBD) สำงกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แถลงข่าว จีนสามารถใช้ยา “ฟาริพิราเวียร์”