ฟื้นฟู

ทึ่ง!!แบกรถไถขึ้นภูกระดึง ฟื้นฟูป่าปิด

นับถือใจ!ลูกหาบและเจ้าหน้าที่ แบกรถไถขึ้นภูกระดึง ทั้งหนัก ทั้งเหนื่อย แต่ยิ้มสู้ เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าในช่วงที่ปิดป่าให้ธรรมชาติกลับมาสมบูรณ์อีกครั้ง  ม […]