ฟื้นฟูกิจการการบินไทย

ฟื้นฟูกิจการ! การบินไทย เปิดโครงการ สมัครใจลาออก รอบสอง

การบินไทย เปิดโครงการร่วมใจเสียสละเพื่อองค์กร (Mutual Separation Plan) ซึงเป็นโครงการพนักงานสมัครใจเสียสละเข้าร่วมโครงการลาออกจากบริษัทฯ

เตรียมแผนฟื้นฟู! การบินไทย ขาดทุน 9 เดือน กว่า 4 หมื่นล้านบาท

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่ก่อนหน้านั้นมีนโยบายเปิดโครงการสมัครใจลาออกเสียสละเพื่อองค์กร เพื่อรักษาสภาพคล่ององค์กร

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ คำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ การบินไทย

การบินไทย — เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งศาลให้ฟื้นฟูกิจการ และตั้งผู้ทำแผน